เครื่องคิดเลขพลังงานลม

Enter Density (D):
Enter the Efficiency (E):
Enter the Wind Velocity (W):
Windmill Area (A):
WindPower:
 
เครื่องคิดเลขพลังงานลม