ดอลลาร์และเซ็นต์เป็นเครื่องคิดเลขคำ


Enter Dollars and Cents: $ .
ดอลลาร์และเซ็นต์เป็นเครื่องคิดเลขคำ