เครื่องคิดเลขระยะการรับชมทีวี

Input TV size or Distance then get result!

TV Screen Size:  
Viewing Distance:  
   
เครื่องคิดเลขระยะการรับชมทีวี