เครื่องคิดเลขน้ำหนักตัวในอุดมคติ

 
Height:  
Gender:     male   female  
Idea Body Weight:  
     
เครื่องคิดเลขน้ำหนักตัวในอุดมคติ