เครื่องคิดเลขดัชนีไตวายไต

Urine Sodium:  
Serum Creatinine:  
Urine Creatinine:  
Renal Failure Index:    
     
เครื่องคิดเลขดัชนีไตวายไต