เครื่องคิดเลขอัตราการไหลของของเหลวในหลอดเลือดดำ

Volume = mL
Time = min
Flow Factor = gtt/mL
 
Flow Rates = gtt/min
เครื่องคิดเลขอัตราการไหลของของเหลวในหลอดเลือดดำ