เครื่องคิดเลขที่ถูกเผาแคลอรี่สำหรับ VO2MAX ที่ไม่รู้จัก

Gender =
Age =
Weight =
Activity Duration = hrs min sec
Average Heart Rate = in beats/minute
Result =
เครื่องคิดเลขที่ถูกเผาแคลอรี่สำหรับ VO2MAX ที่ไม่รู้จัก