ต้นทุนการสูบบุหรี่ / เครื่องคิดเลขค่าใช้จ่าย

Number of cigarettes in a pack =
Price per pack($) =
Number of cigarettes smoked per day =
 
Monthly Cigarette Expense = $
Yearly Cigarette Expense = $
ต้นทุนการสูบบุหรี่ / เครื่องคิดเลขค่าใช้จ่าย