โรคเบาหวาน Mellitus Type 2 เครื่องคิดเลข

Weight = kg
Height = m
Fasting Blood Glucose = mmol/L
Gender =
 
Insulin Dosage Level = IU/day
โรคเบาหวาน Mellitus Type 2 เครื่องคิดเลข