เครื่องคิดเลขเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายผู้ชาย

 
Body Weight:  
Height:  
Naval:  
Neck(narrowest):  
Body Fat Percentage:   %
Lean Body Mass:  
     
function calbf()
{
var h = document.bf.h.value;
var w = document.bf.w.value;
var hsel = document.bf.hsel.value;
var wsel = document.bf.wsel