เครื่องคิดเลขพลังงานความโน้มถ่วงที่มีศักยภาพ

Mass (M) = kg
Distance (x) = m
Gravitational Potential = Joule
เครื่องคิดเลขพลังงานความโน้มถ่วงที่มีศักยภาพ