เครื่องคิดเลขเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

Battery Capacity(mAh)
Charge Rate Current(mA)
 
Maximum Time To Full Charge
(No Efficiency Loss
= (Hours)
Maximum Time To Full Charge
(40% Efficiency Loss
= (Hours)
Maximum Time To Full Charge
(30% Efficiency Loss
= (Hours)
Maximum Time To Full Charge
(20% Efficiency Loss
= (Hours)
Maximum Time To Full Charge
(10% Efficiency Loss
= (Hours)
เครื่องคิดเลขเครื่องชาร์จแบตเตอรี่