เครื่องคิดเลขแรงม้า -HP ออนไลน์

Torque: pound-foot
Speed: revolution per minute
Rotating HP: Watt
เครื่องคิดเลขแรงม้า -HP ออนไลน์