กิโลกรัม (กก.) - เครื่องคิดเลขปอนด์ (ปอนด์)

Pounds Kilos
=
กิโลกรัม (กก.) - เครื่องคิดเลขปอนด์ (ปอนด์)