พลังงานที่มีเครื่องคิดเลข Velocity มวล (P = MV)

Mass (m) =
Velocity (v) =
Power (P=MV) =
พลังงานที่มีเครื่องคิดเลข Velocity มวล (P = MV)