แรงบิดด้วยแรงเครื่องคิดเลขระยะทางหรือความยาว

I want to calculate
Force (F) = N
Distance or Length (D) = m
Torque (T) = N-m
   
แรงบิดด้วยแรงเครื่องคิดเลขระยะทางหรือความยาว