สายพันธุ์ Cauchy ที่มีเครื่องคิดเลขความยาว

I want to calculate
Change in Length(Lc) = m
Length(L) = m
Strain(e) =
 
สายพันธุ์ Cauchy ที่มีเครื่องคิดเลขความยาว