ความแข็งแรงตามขวางของเครื่องคิดเลขวัสดุ

Breaking Load (P):
Average Distance (L):
Diameter (d):
Transverse Strength of a Material (MT):
ความแข็งแรงตามขวางของเครื่องคิดเลขวัสดุ