เครื่องคิดเลขสมการสีน้ำตาล Souders

 
Liquid Density (PL):
Vapour density (PV):
Vapour Velocity Factor (K):
Apparent porosity:
เครื่องคิดเลขสมการสีน้ำตาล Souders