พลังงานที่มีศักยภาพด้วยมวลการเร่งความเร็วของแรงโน้มถ่วงเครื่องคิดเลขความสูง

I want to calculate
Mass(m) = kg
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Height(h) = m
Potential Energy(PE) = J
 
พลังงานที่มีศักยภาพด้วยมวลการเร่งความเร็วของแรงโน้มถ่วงเครื่องคิดเลขความสูง