โมเมนตัมที่มีเครื่องคิดเลขมวล velocity

I want to calculate
Mass (m) = kg
Velocity Change (Δv) = m/s
Momentum Change (P) = kg-m/s
 
โมเมนตัมที่มีเครื่องคิดเลขมวล velocity