เครื่องคิดเลขพื้นที่ความเครียด

I want to calculate
Force(F) = N
Area(A) = m2
Stress(σ) = Pa
   
เครื่องคิดเลขพื้นที่ความเครียด