ความหนาแน่นของน้ำที่มีเครื่องคิดเลขความเค็มอุณหภูมิ

Water Temperature in Degrees
Water Salinity (TDS) mg/L or PPM
Water Density kg/m3
ความหนาแน่นของน้ำที่มีเครื่องคิดเลขความเค็มอุณหภูมิ