เครื่องคิดเลขแรงเสียดทานแบบคงที่

I want to calculate
Static Friction Coefficient(μs) =
Normal Force(N) = N
Static Friction(Fs) = N
 
เครื่องคิดเลขแรงเสียดทานแบบคงที่