ความหนาแน่นด้วยเครื่องคิดเลขปริมาณมวล

I want to calculate
Mass(m) = kg
Volume(v) = m3
Density(d) = kg/m3
 
ความหนาแน่นด้วยเครื่องคิดเลขปริมาณมวล