ลูกตุ้มที่เรียบง่ายที่มีช่วงเวลาความยาวเครื่องคิดเลขการเร่งความเร็ว

I want to calculate
Length(L) = m
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Period(T) = s
   
ลูกตุ้มที่เรียบง่ายที่มีช่วงเวลาความยาวเครื่องคิดเลขการเร่งความเร็ว