พลังงานที่มีเครื่องคิดเลขแรงขับเคลื่อน

I want to calculate
Force(F) = N
Velocity(V) = s
Power(P) = W
   
พลังงานที่มีเครื่องคิดเลขแรงขับเคลื่อน