พลังงานจลน์ด้วยมวลเครื่องคิดเลขความเร็ว

I want to calculate
Mass(M) = kg
Velocity(V) = m/s
Kinetic Energy(KE) = J
 
พลังงานจลน์ด้วยมวลเครื่องคิดเลขความเร็ว