ทำงาน VS เครื่องคิดเลขสมดุลความเครียดชีวิต

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun T-Hrs
Sleep
Morning Activities (AM)
Travel (AM)
Work (AM)
Lunch
Work (PM)
Travel (PM)
Evening Activities (PM)
Dinner
Others
Available Hrs
 
 
ทำงาน VS เครื่องคิดเลขสมดุลความเครียดชีวิต