เพิ่มหรือลบชั่วโมงและ / หรือนาที

From: Hours Minutes
Time: Hours Minutes
เพิ่มหรือลบชั่วโมงและ / หรือนาที