ลบบรรทัดที่ซ้ำกัน

CS
Remove empty lines. Display removed.
ลบบรรทัดที่ซ้ำกัน