ลบเครื่องมือ whitespaces ชั้นนำ / ต่อท้าย

ลบเครื่องมือ whitespaces ชั้นนำ / ต่อท้าย