ลบเครื่องมือตัวละครที่เน้นเสียง

ลบเครื่องมือตัวละครที่เน้นเสียง