ผสานข้อความเป็นหนึ่ง (ผสานบรรทัดโดยสาย)

Input text one here lines.
Input text two here lines.
ผสานข้อความเป็นหนึ่ง (ผสานบรรทัดโดยสาย)